Cross Reference Up

Rasgen, M (2016). Hile Denetiminde Benford Yasası'nın Kullanımına İlişkin Bir Uygulama [An Application for the Use of Benford's Law in Fraud Control] . Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, Izmir. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


İlkdoğan, S (2020). İç denetimin hileye yaklaşımında Benford Kanunu’nun uygulanması [Application of Benford's Law in internal audit's approach to fraud]. Masters Thesis, Balikesir University Institute of Social Sciences, Balikesir. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yildiz, MS (2018). Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama [Use of Benford's Law to Evaluate Data Accuracy: An Application for Hospital Data]. Yönetim ve Ekonomi 25(3), pp. 849-861. DOI:10.18657/yonveek.336919. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work