Cross Reference Up

Dündar, U (2014). Kamu Mali Denetiminde İstatistiksel Bir Yaklaşım: Benford Yasası [An Analytical Test for Public Auditing: Benford’s Law] . Proceedings of 29. Türkiye Maliye Sempozyumu- Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 16-20 Mayıs 2014 – Antalya, pp. 133-144. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Akkaş, ME (2015). Altın Getirileri Dağılımının Newcomb-Benford Kanunu İle Testi [Testing Distribution of Gold Returns by Newcomb-Benford Law]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(40), pp. 577-584. DOI:10.17719/jisr.20154013940. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kıvraklar, K and Demirci, M (2019). Benford Yasası’nın Mali Denetim Alanında Kullanımı Üzerine Bir Uygulama [An Application On The Use Of Benford Law In The Field Of Financial Inspection]. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 12(2), pp. 289-316. DOI:10.29067/muvu.340793. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Kaşikci, B and Dalgar, H (2021). Muhasebe hi̇leleri̇ni̇n ortaya çikarilmasinda benford yasasi’nin kullanilmasina yöneli̇k bi̇r uygulama [An application on Benford’s Law usage for revealing accounting frauds] . Süleyman Demirel University Visionary Journal 12(32), pp. 1196-1211. ISSN/ISBN:1308-9552. DOI:10.21076/vizyoner.872157. View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work