Cross Reference Up

Erdoğan, M (2001). Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası. Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:1 (3), Ankara: Ocak, pp. 1-8. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Akkaş, ME (2007). Denetimde Benford Kanununun Uygulanmasi (Application of Benford's Law in Audit). Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, vol.9, no.1, pp. 191-206. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Alagöz, A and Ay, M (2001). Muhasebe denetiminde Benford kanunu temelli dijital analiz [Benford's law-based digital analysis in auditing]. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4, pp. 59-76. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Boztepe, E (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği. EUL Journal of Social Sciences IV:I, pp. 73-83. TUR View Complete Reference No online information available Works that this work references Works that reference this work
Çubukcu, S (2009). Muhasebe Hilelerini Ortaya Çikarmada Benford Modeli'nin İlk İki Basamak Yaklaşimi İle Kullanilmasi [Using Benford Model in First Two Step Approach to Reveal Accounting Cheats]. World of Accounting Science 11(3), pp. 113-142. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Dündar, U (2014). Kamu Mali Denetiminde İstatistiksel Bir Yaklaşım: Benford Yasası [An Analytical Test for Public Auditing: Benford’s Law] . Proceedings of 29. Türkiye Maliye Sempozyumu- Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 16-20 Mayıs 2014 – Antalya, pp. 133-144. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
İlkdoğan, S (2020). İç denetimin hileye yaklaşımında Benford Kanunu’nun uygulanması [Application of Benford's Law in internal audit's approach to fraud]. Masters Thesis, Balikesir University Institute of Social Sciences, Balikesir. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Karagün, V and Taşdemir, E (2019). Benford Yasası'nın Denetimde Kullanımı ve Bir Uygulama [The Use of Benford's Law in Auditing and an Application]. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 8(2), pp. 120-137. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Köse, E and Özdemir, M (2019). Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu ve Ölçekten Bağımsızlık Yönteminin Test Edilmesi [Testing of Benford's Law and Non-Scale Method in Auditing]. Kırklareli University Journal of Social Sciences 3(3), pp. 271-287. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Özçelik, H and Bayrakçıoğlu, S (2016). Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası: Perakende Sektöründe Bir Uygulama [Benford's Law in Detecting Fraudulent Financial Reporting: An Application in the Retail Industry]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CĠEP Özel Sayısı, pp. 128-139. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Samancı, TH (2014). Denetimde Benford yaklaşımı [Benford approach in the auditing]. Master Thesis, Atatürk University Social Sciences Institute, Erzurum. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Uyar, A and Uzuner, MT (2014). Benford Yasasinin Sermaye Piyasasinda Faaliyet Gosteren Araci Kurumlarin Konsolide Bilancolarina Uygulanmasi. Trakya University Journal of Social Science 16(1), pp. 95-106. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Uzuner, MT (2014). Benford yasasinin borsa i̇stanbul’da i̇şlem gören bankalarin konsoli̇de bi̇lançolarina uygulanmasi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5(10), pp. 73-82. ISSN/ISBN:1309-1123. DOI:10.14784/JFRS.2014104500. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Yildiz, MS (2018). Benford Yasasının Veri Doğruluğunun Değerlendirilmesi Amaçlı Kullanımı: Hastane Verileri İçin Bir Uygulama [Use of Benford's Law to Evaluate Data Accuracy: An Application for Hospital Data]. Yönetim ve Ekonomi 25(3), pp. 849-861. DOI:10.18657/yonveek.336919. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work