View Complete Reference

Köse, E and Özdemir, M (2019)

Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu ve Ölçekten Bağımsızlık Yönteminin Test Edilmesi [Testing of Benford's Law and Non-Scale Method in Auditing]

Kırklareli University Journal of Social Sciences 3(3), pp. 271-287.

ISSN/ISBN: Not available at this time. DOI: Not available at this time.

Note - this is a foreign language paper: TURAbstract: Benford Kanunu, sayıların belirli hanelerinde her bir rakam için rakamların rastlanma olasılıklarını öngören bir matematik kuralıdır. Benford Kanunu, muhtemel hataların, potansiyel hilelerin veya diğer düzensizliklerin bulunması noktasında denetçilere uygulaması basit ve etkin bir yol sağlamaktadır. Araştırmacı, rakamsal analiz yolu ile incelediği verilerin rakamsal dağılımlarına bakarak söz konusu verilerin şüpheli olup olmadığı hakkında fikir sahibi olabilmektedir. Araştırma Benford Kanunu’nun ölçekten bağımsızlık özelliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada basamak dağılımı analizi için sayısal analiz testleri ve istatistiki uygunluğu ölçmek için ortalama mutlak sapma testi kullanılmıştır. Söz konusu testler Türkiye’de kimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin para birimi Türk Lirası olan satış faturalarından oluşan veri kümesine uygulanmıştır. Araştırma kapsamında veri kümesinin para birimi, 2018 yılı ortalama Dolar/Türk Lirası kuru ile Türk Lirası’ndan Dolar’a çevrilmiştir, yani ölçeği değiştirilmiştir. Analiz sonucunda ölçeği değiştirilmiş veri kümesinin Benford dağılımına uyum anlamında orijinal veri kümesi ile aynı karakteristik yapıya sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, veri kümesinde şüphe uyandıran bir durum varsa Benford Kanunu’nun bu durumu ölçeğe bağlı kalmaksızın tespit edebileceği belirlenmiştir.


Bibtex:
@article{, author = {Ertuğrul Köse and Muhammet Özdemir}, title = {Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu ve Ölçekten Bağımsızlık Yönteminin Test Edilmesi}, year = {2019}, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, volume = {3}, issue = {3}, pages = {271--287}, url = {https://www.acarindex.com/kirklareli-universitesi-sosyal-bilimler-dergisi/muhasebe-denetiminde-benford-kanunu-ve-olcekten-bagimsizlik-yonteminin-test-edilmesi-479251}, }


Reference Type: Journal Article

Subject Area(s): Accounting