View Complete Reference

Basrak, B and Varga, I (2013)

Benford's law

Math.e 23(1), pp. 1-6.

ISSN/ISBN: Not available at this time. DOI: Not available at this time.

Note - this is a foreign language paper: HRVAbstract: Članak prikazuje zanimljivi statistički tekst s mogućom primjenom u otkrivanju prevara u financijskim izvjeĆĄtajima. Problem intrigira matematičare i financijske stručnjaka od 1881 godine kada je Simon Newcomb primijetio neočekivane pravilnosti ponavljanja znamenaka u logaritamskim tablicama.


Bibtex:
@article{, author = {Bojan Basrak and Ivan Varga}, title = {Benford's law}, year = {2013}, journal = {Math.e}, volume = {23}, number = {1}, pages = {1--6}, url = {https://hrcak.srce.hr/index.phpshow=clanak&id_clanak_jezik=175512}, }


Reference Type: Journal Article

Subject Area(s): Accounting, Statistics