Cross Reference Up

Erdoğan, M (2001). Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası. Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:1 (3), Ankara: Ocak, pp. 1-8. TUR

This work is cited by the following items of the Benford Online Bibliography:

Note that this list may be incomplete, and is currently being updated. Please check again at a later date.


Akkas, ME (2007). Denetimde Benford Kanununun Uygulanmasi (Application of Benford's Law in Audit). Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, vol.9, no.1, pp. 191-206. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Alagoz, A and Ay, M (2001). Muhasebe denetiminde Benford kanunu temelli dijital analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4: 59-76. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Boztepe, E (2013). Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği. EUL Journal of Social Sciences IV:I, pp. 73-83. TUR View Complete Reference No online information available Works that this work references Works that reference this work
Çubukcu, S (2009). Muhasebe Hilelerini Ortaya Çikarmada Benford Modeli'nin İlk İki Basamak Yaklaşimi İle Kullanilmasi [Using Benford Model in First Two Step Approach to Reveal Accounting Cheats]. World of Accounting Science 11(3), pp. 113-142. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work
Uyar, A and Uzuner, MT (2014). Benford Yasasinin Sermaye Piyasasinda Faaliyet Gosteren Araci Kurumlarin Konsolide Bilancolarina Uygulanmasi. Trakya University Journal of Social Science Vol. 16 Issue 1, pp. 95-106. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references No Bibliography works reference this work
Uzuner, MT (2014). Benford yasasinin borsa i̇stanbul’da i̇şlem gören bankalarin konsoli̇de bi̇lançolarina uygulanmasi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10,Ocak 2014, ss. 73-82. ISSN/ISBN:1309-1123. DOI:10.14784/JFRS.2014104500. TUR View Complete Reference Online information Works that this work references Works that reference this work